Cijfers

Jaarverslag 2022

We zijn allemaal hetzelfde. De behoefte om samen te leven in vrede is gigantisch. De meeste van ons deugen.
Vluchtelingen zijn niet het probleem. We zijn vergeten dat we allemaal bij elkaar horen, dat is het probleem. 

Waar we voor staan

Because We Carry steunt zwangere vrouwen en moeders op de vlucht om hun afschuwelijke situatie  te verlichten. Met een vast team op Lesbos en elke week wisselende teams van vrijwilligers steunen wij de (aanstaande) moeders met wat er het hardste nodig is. Met het verzorgen van gezonde voeding, medische begeleiding, voorlichting maar ook begeleiding zodra alleenstaande moeders asiel hebben gekregen om een bestaan op te bouwen, zetten wij deze vrouwen weer in hun kracht. 

Because We Carry Is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Ook zijn de giften aan Because We Carry aftrekbaar. 

Ons ANBI formulier vind je hier.

Bestuurssamenstelling

Directeur/bestuurder van Stichting Because We Carry:
Steffi de Pous

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Antoinette Kalkman
Karen van Holst Pellekaan
Dagmare van Willigenburg

De raad van Toezicht werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen onkostenvergoeding