De dames achter Because We Carry

Eind augustus ’15 besluiten drie jonge vrouwen uit Amsterdam naar Lesbos, Griekenland te gaan. In hun bagage: 1000 gedoneerde draagdoeken voor moeders met kleine kinderen op de vlucht.

De situatie op Lesbos is schrijnender dan zij zich ooit hadden kunnen voorstellen. Door de kou, honger en het gebrek aan overkoepelende coördinatie van de hulp, wordt al snel duidelijk dat meer hulp geboden is.

De vriendinnen besluiten direct een groter initiatief op te zetten en uit te dragen wat zij in hun yoga-ervaring van Ghandi hebben geleerd: wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld.

In late august 2015, three young women from Amsterdam left for Lesvos. In their luggage, over one thousand baby carriers – donated by hundreds of concerned people – for deprived mothers with children seeking refuge and safe-haven in Europe.

Once arrived on the small Greek island they encountered a situation worse than they could have imagined. The human desolation was immense. People suffered from hunger and cold. These people – stranded on the shores of Europe – needed help, urgently.

It was this moment that three friends decided to act according from what they’ve learned from Ghandi in their yoga experiences, and become the vehicle for the change they wish to see.

Help by donating now!

Or become a volunteer.

Less talk, more action.